• Rodzice i Uczniowie z Ukrainy

    

   Pani Ewa Rutkowska - psycholog jest do Waszej dyspozycji w szkole. 

   Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia, czy porady, proszę umawiać się telefonicznie 784916876.

    

   Батьки та учні з України

    

   У вашому розпорядженні у школі пані Ева Рутковська - психолог.

   Якщо вам потрібна підтримка чи порада, запишіться на прийом за телефоном 784 916 876.

    

   Dyrektor Szkoły

   Iwona Kacperska-Kufel

  • informacja_dla_rodzicow_dzieci_przybywajacych_z_ukrainy_-_wersja_w_jezyku_ukrainskim.pdf

   informacja_dla_rodzicow_dzieci_przybywajacych_z_ukrainy_-_wersja_w_jezyku_polskim.pdf


   W celu koordynacji działań, związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy, Gmina Dobra podaje kontakt do osób, które bezpośrednio udzielają niezbędnych informacji:

   1. Koordynatorka ds. pomocy Ukrainie – Renata Łuniewska, tel. 91 424 19 74

   2. Zarządzanie kryzysowe – Grzegorz Pieszko – tel. 91 312 06 03

   3. Sprawy związane z edukacją – Joanna Hrabska – tel. 91 311 37 38

   4. Sprawy związane z pomocą rzeczową - Ewa Hrynkiewicz - tel. 91 424 19 80

   5. Sprawy związane z nadaniem numeru PESEL  - Maria Komajda-Kosińska - tel. 311 38 03  

   Proszę zwracać się do wyżej wymienionych osób, aby uzyskać informacje i pomoc we wszystkich sprawach związanych z pobytem, zdrowiem i innymi sprawami socjalno-bytowymi osób z Ukrainy.