• ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY W SZKOLE

   1. Przeprowadzenie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy (odbywają się we wrześniu).
   2. Organizowanie pomocy logopedycznej.
   3. Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej.
   4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji.
   5. Wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli.
   6. Prowadzenie korespondencji z rodzicami - przesyłanie zaleceń i ćwiczeń logopedycznych do utrwalania w domu.

    

   W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy: ćwiczenia motoryki artykulacyjnej, oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową i inne. Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownika dzieci, umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

    

   Odpowiedzi na najczęstsze pytania rodziców dotyczące pracy logopedycznej w szkole:

   Czas terapii logopedycznej

   Logopeda pracuje z dzieckiem kilka lub kilkanaście miesięcy, są też przypadki, kiedy terapia trwa kilka lat, jeżeli u dziecka występuje wiele wad wymowy.

   Częstotliwość zajęć

   Zazwyczaj zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.

   Praca w szkole

   O skuteczności terapii logopedycznej decyduje przede wszystkim systematyczność uczęszczania na zajęcia i zaangażowanie dziecka. Dziecko i logopeda współpracują ze sobą na bazie wzajemnej życzliwości, ale i w określonej w zaplanowanych terapiach dyscyplinie pracy. Zarówno dziecko, jak i logopeda wykonują trudną pracę i dlatego ważna jest atmosfera współpracy i zaufania.

   Praca w domu

   Ważna jest współpraca logopedy z rodzicami w zakresie kontynuacja pracy logopedycznej w domu tzn. ćwiczenie tego, co polecił logopeda. Praca w domu polega najczęściej na ćwiczeniu narządów artykulacyjnych oraz na utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach. Praca do domu w bieżącym roku szkolnym będzie przesyłana pocztą Librus.

   Kontakt i konsultacje z logopedą

   Wiadomości przesyłane są pocztą Librus, spotkania odbywają się według potrzeb rodziców dzieci lub z inicjatywy logopedy w indywidualnych przypadkach.