• Historia

    • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie mieści się w, nowatorsko zaprojektowanym budynku. Zarówno korytarze, jak i pomieszczenia przeznaczone do nauki i zabawy są jasne, przestronne i funkcjonalne. W każdej Sali lekcyjnej do dyspozycji nauczycieli i uczniów są tablice interaktywne, rzutniki oraz inne pomoce dydaktyczne niezbędne do tego , aby nasi Uczniowie mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz zdobywać nowe umiejętności pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.  Zajęcia sportowe odbywają się na boisku szkolnym lub pełnowymiarowej hali wraz z 238 miejscami dla widowni oraz zapleczem socjalno- sanitarnym.

     W wolnym czasie od 6.45- 17.00, nasi podopieczni mogą korzystać ze świetlicy, która znajduje się w dwóch dużych ok. 100 metrowych salach.

     Zapewniamy także możliwość wykupienia obiadów w stołówce szkolnej.

     Jesteśmy placówką, w której stawiamy na przyjaźń i życzliwość. Nasi Uczniowie są empatyczni i otwarci na niesienie pomocy każdemu, kto jej potrzebuje.

     Zapraszamy do naszej galerii i kroniki wydarzeń.

      

     Rys historyczny

     Istnieją wydarzenia, które zachowuje się w pamięci na zawsze. Daty, które powracają, ożywają, które się wspomina. Taką datą dla Szkoły Podstawowej w Mierzynie jest rok 1948, kiedy to nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność. Mieściła się ona wówczas w budynku przy ul. Weleckiej. Budynek powstał jeszcze przed wojną i nie został uszkodzony w trakcie działań wojennych. Prawdopodobnie przed rokiem 1945 również mieściła się tu placówka oświatowa.

     Początkowo była to czteroklasowa szkoła, którą kierowała pani Łozdowska. Budynek dysponował wówczas zaledwie dwoma salami lekcyjnymi, znajdującymi się na parterze. Kształcono w nich dzieci na dwie zmiany w klasach łączonych.

     W 1951 roku kierownikiem szkoły został Zenon Błoch, a po nim jego żona Janina, która pełniła tę funkcję do 1962 roku. W latach 60-tych dobudowano piętro a liczba sal lekcyjnych wzrosła do pięciu.

     W latach 1972/1973 dyrektorką szkoły była pani Janina Słysz, a następnie pani Janina Kozłowska, która pełniła tę funkcję do 1993 roku. W ciągu minionego sześćdziesięciolecia szkoła przechodziła rozmaite fazy organizacyjne: od trzyklasowej, obejmującej nauczanie wyłącznie młodszych dzieci, poprzez pięcioklasową i sześcioklasową, do pełnej ośmioklasowej w latach 1993-1999. Do roku 1966 szkoła funkcjonowała jako placówka siedmioklasowa, a następnie do roku 1973 jako ośmioklasowa.

     W lutym 1977 na parterze budynku ulokowano przedszkole, które funkcjonowało do 1993 roku. Po likwidacji przedszkola, w opuszczonych pomieszczeniach zorganizowano pracownię techniki oraz salę gimnastyczną, wykorzystywaną również jako aula. Od września 1993 roku dyrektorką szkoły była pani Barbara Chorąży.

     Liczba uczniów szkoły bardzo szybko wzrastała. W 1996 roku kształciło się w niej 128 uczniów. Mimo dość trudnych warunków, wynikających ze zbyt szczupłej bazy lokalowej, szkoła bardzo dobrze realizowała wszystkie zamierzenia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz zapewniała wysoki poziom nauczania.

     Dzięki decyzjom władz gminy Dobra, na początku kwietnia 2011 roku, przy ulicy Kolorowej, rozpoczęła się budowa nowej szkoły podstawowej dla 600 uczniów. Piękne sale lekcyjne, sale lektoratów, biblioteka, świetlica, ogromna stołówka, a także nowoczesna hala sportowa z trybunami, boiska - to wszystko czekało na uczniów i ich rodziców. Uroczyste otwarcie nowego kompleksu szkolnego w Mierzynie odbyło się w poniedziałek 2 września i połączone zostało z rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014.

     W ponad 60 letniej historii naszej szkoły bardzo ważne miejsce zajmują dyrektorzy placówki. Było ich wielu na przestrzeni lat i każdy wraz z kadrą pedagogów tworzył wizerunek szkoły. Od 2008 roku dyrektorem Szkoły w Mierzynie jest pani mgr Iwona Kacperska-Kufel. W nowej szkole pani dyrektor wraz z wszystkimi pracownikami tworzy nowy rozdział historii tej szkoły.

     Dnia 14 października 2014 roku naszej szkole nadane zostało imię Przyjaciół Dzieci, z czego wszyscy, Pani Dyrektor, nauczyciele, jak i uczniowie jesteśmy bardzo dumni. Przez kolejne trzy lata patronowała nam Irena Sendler – jedna z najwybitniejszych postaci XX wieku. W czasie okupacji hitlerowskiej wraz z członkami „Żegoty” pomogła ocalić ponad dwa i pół tysiąca żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Od roku szkolnego 2016/2017 naszej placówce patronuje kolejny przyjaciel najmłodszych – Janusz Korczak. Lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny, który swoje życie poświęcił opiece nad osieroconymi dziećmi.

     Obecnie nasza placówka funkcjonuje jako ośmioklasowa szkoła podstawowa, a uczy się w niej już ponad 900 uczniów.