• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

   • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci. Celem jest pomoc wszystkim dzieciom: żyjącym w nędzy, głodnym, żebrzącym, sierotom i zagrożonym sieroctwem, bezdomnym, wykorzystywanym, zaniedbanym edukacyjnie i wychowawczo, maltretowanym fizycznie i psychicznie, uzależnionym i zagrożonym uzależnieniami, chorym i niepełnosprawnych. Pomaga rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i materialnych, wspólnie tworzymy placówki specjalistyczne opieki nad dziećmi chorymi, niepełnosprawnymi, mającymi trudności edukacyjne.

     

    Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

    przy Publicznej Szkole Podstawowej

    im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie

    działa od września 2013r. Skupia 55 członków, którymi są nauczyciele naszej szkoły. Głównym powodem powołania na terenie naszej placówki tego typu organizacji była potrzeba chwili - chęć niesienia pomocy uczniom i rodzinom najbardziej potrzebującym w naszej szkole. Nauczyciele z pomocą rodziców jak i uczniów starają się pozyskać fundusze przede wszystkim poprzez organizowanie kiermaszów świątecznych. Dzięki nim możemy dofinansować wycieczki, zielone szkoły, wyprawki, obiady. Życzliwość i pomoc rodziców i babć naszych pociech jest ogromna, wierzymy w to, że razem uda nam się z sukcesem organizować pomoc najbardziej potrzebującym.

    ZARZĄD SZKOLNGO KOŁA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI
    Katarzyna Lewandowska - przewodnicząca
    Izabela Kempa -sekretarz
    Joanna Szymanowicz - skarbnik

     

    Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci