• Świetlica dolna

   • 6.45 - 7.30 Przyjmowanie dzieci do świetlicy. Rozmowy indywidualne, śniadanie.

    7.30 - 7.50 Przygotowanie dzieci do wyjścia na zajęcia lekcyjne.

    7.50 - 8.15 Śniadanie

    8.15 - 8.30 Zajęcia ruchowe podnoszące energię grupy, gimnastyka poranna.

    8.30 - 10.00 Zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym planem pracy.

    • Czytanie
    • Teatralne
    • Multimedialne
    • Plastyczne

    10:00 - 11:00 Zabawy na świeżym powietrzu / zabawy dowolne w kącikach / zajęcia taneczno -  ruchowe i sportowe.

    11:00 - 11.45 Przerwa obiadowa, zajęcia indywidualne dla II zmiany

    11:45 - 12:15 Przygotowanie do zajęć i wymiana grup

    12:15 - 13.00 Przerwa obiadowa, zajęcia indywidualne dla I zmiany.

    13:00 - 13.30 Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

    13.30 - 14.30  Zabawy na świeżym powietrzu / zabawy dowolne w kącikach / zajęcia taneczno -  ruchowe i sportowe.

    14.30 - 15.30 Zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym planem pracy.

    • Czytanie
    • Teatralne
    • Multimedialne
    • Plastyczne                                                                                

    15.30-16.30  Indywidualne zajęcia z uwzględnieniem potrzeb uczniów.

    16.30 -17.00 ,,Czas z kulturą”- czytanie książek, bajek, baśni, wierszy,  słuchowiska, oglądanie bajek i filmów, słuchanie muzyki. Odbieranie dzieci przez rodziców/opiekunów.

   • Świetlica górna

   • 6.45 - 7.30 Przyjmowanie dzieci do świetlicy. Rozmowy indywidualne, śniadanie.

    7.30 - 7.50 Przygotowanie dzieci do wyjścia na zajęcia lekcyjne.

    7.50 - 8.00 Drugie śniadanie.

    8.00 - 9.00 Zajęcia ruchowe podnoszące energię grupy, gimnastyka poranna.

    9.00 - 10.00 Zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym planem pracy.

    • Czytanie
    • Teatralne
    • Multimedialne
    • Plastyczne

    10.00 - 11.00 Zabawy na świeżym powietrzu / zabawy dowolne w kącikach / zajęcia  taneczno -  ruchowe i sportowe.

    11.00 Przygotowanie do obiadu.

    11:20 - 12.00 Przerwa obiadowa, zajęcia indywidualne dla II zmiany

    12.00 -12.05 Przygotowanie do zajęć i wymiana grup

    12:15 - 13.00 Przerwa obiadowa, zajęcia indywidualne dla I zmiany.

    13:00 - 13.30 Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

    13.30- 15.00 Zabawy na świeżym powietrzu / zabawy dowolne w kącikach / zajęcia taneczno -  ruchowe i sportowe.

    15.00-16.00 Zajęcia tematyczne zgodnie z tygodniowym planem pracy

    • Czytanie
    • Teatralne
    • Multimedialne
    • Plastyczne

    16.00-16:30 Indywidualne zajęcia z uwzględnieniem potrzeb uczniów.

    16.30 -17.00 ,,Czas z kulturą”- czytanie książek, bajek, baśni, wierszy,  słuchowiska, oglądanie bajek i filmów, słuchanie muzyki. Odbieranie dzieci przez rodziców/opiekunów.