• Psycholog - kto to taki?

   • Psycholog jest osobą, która wykonuje zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że jego czynności zawodowe wymagają profesjonalnego przygotowania, dyskrecji i taktu.  Zadaniem specjalisty jest troszczenie się o Twoje potrzeby i postępowanie zgodnie z zasadami opisanymi w kodeksie etycznym. Powinien chronić wszystkie informacje dotyczące Twojego życia osobistego, gdyż obowiązuje go tajemnica zawodowa. Nic o czym będziecie rozmawiać nie zostanie ujawnione osobom trzecim. Wyjątkiem są osoby nieletnie. Zgodnie z polskim prawem specjalista ma obowiązek informować opiekunów prawnych o ogólnym przebiegu spotkań, ale  nie zdradzając treści rozmów i tajemnic dziecka.

     

    Jakie możliwości daje psychologowi praca w szkole?

    • Może obserwować zachowanie dziecka w różnych sytuacjach

    • Ma dostęp do różnych źródeł informacji o dziecku

    • Ma możliwość wczesnej diagnozy i szybkiej interwencji

     

    Sytuacje prowadzące do wywiadu  psychologicznego w szkole:

    •  Dziecko samo przychodzi i prosi o pomoc

    •  Rodzic zgłasza że, widzi problem u dziecka

    •  Nauczyciel zgłasza problem z uczniem

     

    Jaki jest cel wywiadu psychologicznego w szkole:

    •  Zebranie informacji co do specyfiki problemu u ucznia i możliwych jego przyczyn

    •  Wybór odpowiedniej i możliwej pomocy na terenie szkoły

    •  Dobieranie uczestników do określonych grup terapeutycznych

     

    Jak wygląda wizyta u psychologa?

    Przebieg wizyty zależy od tego jaki jest jej cel, gdyż psycholog w ramach swoich kompetencji może wykorzystywać różne procedury. Jeśli zgłosisz się z osobistym problemem, to wtedy spotkanie będzie polegało na rozmowie o tej trudności i określaniu Twoich potrzeb
    w związku z tym. W warunkach szkolnych najczęściej dokonywana jest diagnoza bieżących trudności i praca nad nimi, poprzez zastosowanie narzędzi oraz metod terapeutycznych dostosowanych do warunków szkolnych. Takie działania określamy pomocą psychologiczną lub interwencją psychologiczną.  Wizyta u psychologa, podczas której zostanie przeprowadzona diagnoza problemu, może pomóc we wskazaniu jego przyczyn
    i konsekwencji. Dzięki temu można przewidywać zachowania, ewentualne trudności oraz przygotować plan pomocy. Kontakt ze specjalistą jest też okazją, aby doświadczyć wsparcia i zrozumienia. 

     

    Bibliografia:
    Wilkin- Day A. „Trudne rozmowy z uczniami. Wywiad psychologiczny z dzieckiem w pracy psychologa szkolnego”; w: Wywiad psychologiczny. Tom 3, Stemplewska- Żakowicz K., Krejtz K.