• Sobota 13.07.2024
    • cze
    • 14
    • Dzień dyrektorski
     • 14.06.
     • Dzień wolny
  • Kalendarz organizacyjny na rok szkolny 2023/2024

   1.  

   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   4 września 2023 r.

    

   Podstawa prawna:

   § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  poz. 1603, z późn. zm.).

   1.  

   Zimowa przerwa świąteczna

   23 - 31 grudnia 2023 r.

    

   Podstawa prawna:

   § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  poz. 1603, z późn. zm.).

   1.  

   Ferie zimowe

   15 - 28 stycznia 2024

    

   Podstawa prawna:

   § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie

   organizacji roku szkolnego (Dz. U.  poz. 1603, z późn. zm.).

   1.  

   Wiosenna przerwa świąteczna

   28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

    

   Podstawa prawna:

   § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  poz. 1603, z późn. zm.).

   1.  

   Egzamin ósmoklasisty

   14-15-16.05.2024 r.

    

   Podstawa prawna:

   art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

   1.  

   Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

   21 czerwca 2024 r.

    

   Podstawa prawna:

   § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  poz. 1603, z późn. zm.).

   1.  

   Ferie letnie

   22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

    

   Podstawa prawna:

   § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  poz. 1603, z późn. zm.).

   1.  

   Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

   02 - 03.11.2023 r. (czwartek, piątek) - Dzień po Święcie Zmarłych,

   02.05.2024 r. – Dzień po/przed Świętem, (czwartek)

   31.05.2024 r. (czwartek) - Dzień wolny po Bożym Ciele,

   14.06.2024 r. (piątek) - Rada klasyfikacyjna

   w dni wymienione powyżej szkoła zapewnia opiekę świetlicową

   22.12.2023 r. (piątek) - dzień odpracowany 23.09.2023 r.

   3 dni - Egzamin ósmoklasisty 14-15-16.05.2024 r.

    

  • Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

  • 1. zebranie

   godz. 17.30

   klasy 1-3          12.09.2023 r.

   klasy 4-6          13.09.2023 r.

   klasy 7-8          14.09.2023 r.

    

   KONSULTACJE

   godz. 18.00

    

   Kl. 4-8 – 17.10.2023 r.

    

    

   2. zebranie

   godz. 17:30

   klasy 1-3           14.11.2023 r

   klasy 4-6          15.11.2023 r.

   klasy 7-8          16.11.2023 r.

    

    

   KONSULTACJE

   godz. 18.00

    

   Kl. 4-8 – 19.12.2023 r.

    

    

   3. zebranie

   godz. 17:30

   klasy 1-3         06.02.2024 r.

   klasy 4-6          07.02.2024 r.

   klasy 7-8         08.02.2024 r.

    

    

   KONSULTACJE

   godz. 18.00

    

   Kl. 4-8 – 19.03.2024 r. - ODWOŁANE

    

    

   KONSULTACJE

   godz. 18.00

    

   klasy 4-8 - 17.04.2024 r.

                 

    

   4. zebranie

   godz. 17:30

   klasy 1-3            21.05.2024 r.

   klasy 4-6           22.05.2024 r.

   klasy 7-8           23.05.2024 r.